Támogatott intézmények

2011. 12. 05.
Gyengénlátók Általános Iskolája, egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
Támogatás összege:
134 288 Ft

A közoktatás rendszerébe tartozó, országos felvételi körzetű gyógypedagógiai nevelésoktatási intézmény, tanköteles korú ép értelmű, illetve tanulásban akadályozott gyengénlátó gyermekek részére. Az intézmény a tanulók nappali rendszerű, általános iskolai oktatását, a tanulók kollégiumi ellátását, pedagógiai szakszolgálat feladatait (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, integrált oktatást segítő módszertani központ működtetése) és a pedagógiai szakmai szolgáltatás körébe tartozó feladatokat (mint: szaktanácsadás, tanulótájékoztató) látja el.

Az intézményben 124 gyengénlátó, aliglátó, halmozottan sérült gyereket, tanulót nevelünk, oktatunk. Tanulóink 48%-a hátrányos, 36 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, 91 %-uk diákotthont is igénybe vesz. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünk az óvodás, általános iskolás és középiskolás gyengénlátó, aliglátó gyermekeket, fiatalokat, családjaikat és pedagógusaikat segíti. Az óvodás korú gyermekek számára rendszeres egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, ahol képességeik fejlesztésével igyekszünk látássérülésükből, s esetenként egyéb társuló fogyatékosságukból fakadó hátrányaikat csökkenteni, az iskolakezdéshez szükséges készségeiket kialakítani. Szüleik, családtagjaik a foglalkozások alkalmával a fejlesztéssel és neveléssel kapcsolatos tanácsadást vehetnek igénybe, fejlesztő játékokat kölcsönözhetnek.

A budapesti általános iskolás tanulók számára heti rendszerességgel biztosítunk rehabilitációs foglalkozásokat, melyeken a képességfejlesztés mellett az egyéni igényeknek megfelelően speciális optikai segédeszközeik használatát, gépírást, nagyító- és beszélő szoftverek használatát, önálló- ill. fehér bottal való közlekedést tanulhatnak. Mindezekkel önálló életvitelük kialakítását, későbbi munkavállalási esélyeik növelését segítjük elő.

A középiskolás és a vidéken tanuló általános iskolás diákjaink részére egyéni igények szerint tömbösített rehabilitációs órákat tartunk. Ilyenkor az érintettek 4-5 napra beköltöznek diákotthonunkba, s napi 4-6 órában vesznek részt egyénre szabott rehabilitációs foglalkozásokon.

Az iskolás korosztály szülei és befogadó pedagógusai egyéni és szervezett formában szintén rendszeresen vehetnek részt tanácsadáson, eszköz-bemutatón ill. szimulációs gyakorlatokon.

Jelenleg 710 integráltan nevelkedő, tanuló gyengénlátó és aliglátó gyermekkel, családjával és befogadó intézményével tartunk kapcsolatot. Közülük 113 gyermek óvodás, 344 fő általános iskolás, 253-an középiskolai tanulmányaikat folytatják.

 

Támogatásunkból beszerzett eszközök:

tájékozódásra alkalmas holland üvegszálas fehérbotok

2011. 12. 05.
Városi Önkormányzat Őriszentpéter Ellátó Szervezet
Támogatás összege:
196 000 Ft
2011. 12. 05.
Újpesti Általános Iskola és Egységesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat
Támogatás összege:
101 350 Ft

Intézményünk fő tevékenysége, hogy a IV. kerületben élő tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, és ép értelmű, különböző részképesség és magatartási problémákkal küzdő gyerekek nevelését és oktatását ellássa. Osztályaink kis létszámúak, de rendkívül heterogének. Iskolaotthonos rendszerben működünk, az osztálytanítók munkáját fejlesztők segítik. Iskolánkban mozgásterápia, zeneterápia és logopédiai ellátás egészíti ki a mindennapi tanulást.

Szeptembertől indult-sok év előkészítő  munkájának eredményeképpen- a logopédiai osztály, mely tovább növelte a beszédterápiára szorulók számát.

Az osztály létrejöttének szükségessége is igazolja, hogy egyre több a beszédhibás, olvasási, írási zavarral küzdő gyerekek száma. Sok esetben ennek oka halláskárosodás vagy ép hallás mellett a beszéd észlelésének zavara áll.

  

Támogatásunkból beszerzett eszközök:

beszédhallás-ellenőrző készülék, tükör logopédiai terápiához, szintetizátor

Köszönettel vettük, hogy alapítványuk pályázati kérelmünket elfogadta. Az elnyert támogatásból logopédiai fejlesztő eszközöket, illetve az autista gyerekek fejlesztéséhez használható hangszert vettünk. Támogatásuk nélkül a fenti eszközök beszerzése szűkös anyagi helyzetünk miatt gondot jelentett volna.
László Zsuzsanna - igazgató
2011. 12. 05.
Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Támogatás összege:
1 000 000 Ft

Intézményünk közel húsz éve foglalkozik mozgásukban akadályozott és súlyosan, halmozottan sérült gyermekek habilitációjával, rehabilitációjával újszülött kortól egészen a felnőtt korral bezárólag, a konduktív pedagógia módszerével.

Igyekszünk komplex fejlesztést biztosítani a hozzánk járó gyermekek részére. A különböző foglalkozások alatt törekszünk arra, hogy képesek legyenek elemi mozgásformák elsajátítására, mint a kúszás, gurulás, felállás, állás, fogás-elengedés, önellátási feladatok, képesek legyenek a megtanult mozgásformát a nap folyamán minden helyzetben alkalmazni. Próbáljuk képessé tenni Őket az önálló hely- és helyzetváltoztatásra, a minél önállóbb életvitel elérésére. Feladatunk, hogy minél közelebb hozzuk őket a korosztályuknak megfelelő mozgás- és értelmi fejlettségben. Fontos célunk, hogy azok a gyermekek, akik az integrált oktatásban részt tudnak venni, azoknak a megfelelő intézményt megtaláljuk, felkészítsük Őket az önálló életvitelre, és tanulmányaik során a befogadó intézményt támogassuk szakmai tudásunkkal, valamint folyamatosan nyomon követjük a gyermekek fejlődését az utógondozás keretében. A fejlesztő munka mindig a családok bevonásával történik, figyelembe véve az aktuális kéréseket, segítve a mindennapi életben előforduló problémák kiküszöbölését, könnyebbé tételét.

A súlyos, halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében fontos, hogy törekedjünk már egészen kicsi kortól a mozgásminták tanítására, a korosztályi mozgás és értelmi szinthez való felzárkóztatásra. Kezdetben a szülőkkel szorosan együttműködve fejlesztjük a gyermekeket, megmutatva, hogy az otthoni mindennapi teendők során hogyan, milyen módon tudják gyermeküket a családi életbe bevonni, a rutinfeladatokat a gyermek bevonásával végezni, feldogozni a sérült gyermek okozta lelki fájdalmakat.

Intézményünk óvodás csoportjában a gyermek fejlesztése egész napos óvodai foglalkoztatás keretében történik. Ezzel segítjük a szülőket, hogy vissza tudjanak térni munkájukhoz, Ők is megvalósíthassák terveiket, ne szakadjanak el a „való világtól”. Sok programot szervezünk a gyermekeknek, illetve olyan programokat is, amiben az egész család együtt részt (pl.: ünnepségek, kirándulások, szülőknek előadások szervezése, stb.). Visszük a gyermekeket játszótérre, hogy az ott tartózkodó gyermekek és szülők is lássák, hogy ezek a gyermekek sem különböznek a saját gyermeküktől ugyanúgy igénylik és élvezik a játékot, mint kortársaik, ugyanúgy tudják használni a játékokat, de egy kicsit több segítséggel, látják ugyanazt a boldog mosolyt játék közben a fogyatékos gyermek arcán, és nem utolsó sorban a mi óvodásaink is látják a jó és megfelelő mozgásmintát és viselkedési normákat, valamint fejlődik a szocializációjuk is. Az ünnepségeinkre meghívunk többségi óvodásokat is, akik műsorral kedveskednek, és megfelelő mintát szolgáltatnak a sérült gyermekeknek. Ezzel elősegítjük, hogy a felnövekvő generáció már ne fordítsa félre a fejét, ha sérült embert lát, hanem megfogva kezét segítse. Bár intézményünk szegregált, mégis befogadó és nyitott a külvilág felé.

A mozgásfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az értelem és érzékszervek fejlesztésére is. Együttműködünk a társszakmában dolgozó pedagógusokkal (gyógypedagógus, logopédus, hallás-, látásfejlesztő, stb.), akik iránymutatásukkal segítik mindennapi munkánkat.

 

Támogatásunkból beszerzett eszköz:

állítógép

Nagyon nagy örömünkre a tegnapi napon (2012.02.08) átvehettük a Charly állítógépet. A mai napon pedig kipróbáltuk, a gyermekeket bele állítottuk és élvezhették a játék örömét. Kipróbáltuk az álló és fektető módját is a gépnek. Köszönjük, hogy a nyertes pályázók közé sorolták intézményünket. Nagyon örülünk, hogy a szakmai munkánkat jelentősen segítheti az állítógép és a gyermekek eredményes fejlesztésében hasznosíthatjuk. Igyekszünk a pályázatban leírt valamennyi lehetőséget az állítógéppel kapcsolatban kihasználni. Néhány kép magáért beszél, az állítógépben állított gyermek jókedvűen, félelem nélkül áll.
Somogyi Sándorné - óvodavezető
2011. 05. 27.
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona
Támogatás összege:
337 870 Ft
2011. 05. 27.
Vác Város Önkormányzat Bölcsödék és Fogyatékosok Intézménye
Tövisné Újvári Marianna
Támogatás összege:
112 400 Ft
2011. 05. 27.
Kenderes Város Önkormányzata
Támogatás összege:
347 500 Ft

 

 

 

 

 

A fotódokumentáció beérkezés alatt.

2011. 05. 27.
Bana község Önkormányzat Védőnői Szolgálat
Támogatás összege:
400 000 Ft

 

 

 

 

 

A fotódokumentáció beérkezés alatt.

2011. 05. 27.
Gyengénlátó Gyermekekért Alapítvány
Támogatás összege:
320 000 Ft
2011. 05. 27.
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesület-Szatmári Szociális és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
Támogatás összege:
966 500 Ft

Oldalak


Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon, ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!