Fő támogatónk:
13 év 122,2 millió Ft támogatás 309 intézménynek
<<
<
28
>
>>
Összesen 31 oldal

Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány

Támogatás összege: 125 000 Ft
2011. 12. 05.
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány

Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Védőnői Szolg.

Támogatás összege: 170 000 Ft
2011. 12. 05.
Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Védőnői Szolg.
Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. Védőnői Szolg.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon

Támogatás összege: 999 919 Ft
2011. 12. 05.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon az endrődi településrészen látja el az alapfokú nevelés, oktatás feladatait. Az iskola 1960. szeptember elsején nyitotta meg kapuit, kezdetben 4 tanteremmel. A 7. és 8. osztályos tanulók folytatták itt tanulmányaikat, majd 1980-ban az iskolaépület bővült a modern kollégiumi épülettel és 13 tanteremmel. Ez időtől kezdve a településrész központi iskolájává fejlődött, csodálatos természeti környezetben. Jelentős fordulópont volt az iskola életében a névadóünnepség, 1996. május 18-án.

Intézményi tanulói létszám 400-410 fő között mozog. Az iskola célja a nevelési programban fogalmazódik meg: „minden tanuló számára megtalálni azt az egyéni utat, mely elvezeti személyisége kiteljesedéséhez, hogy önmegvalósítása által megszerezhesse a társadalmi megbecsülést, és elérhesse az egyéni boldogulást”.

Az iskolában a személyiségközpontúság, a tolerancia, a másik elfogadása, az identitástudat erősítése, a szűkebb környezetünk minél jobb megismerése, a művészetek és a sport támogatása, speciális képességek felismerése a cél. Ennek érdekében minden tanulónál igyekszünk a tehetséges oldalt erősíteni, a gyengét fejleszteni. Ezt segítik elő felső tagozaton a csoportbontások magyar, matematika, számítástechnika, technika és az idegen nyelvi órákon. A gyógypedagógusok tanítanak a speciális tagozaton, itt tartják a habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokat, valamint fejlesztő pedagógusok a szaktárgyi megsegítést a délutáni foglalkozásokon.

A speciális tagozatunk 1-8. osztályig (sajnos helyhiány miatt) a város távolabbi részén, külön épületben, egy volt középiskola tantermeiben működik több éve. Itt nem speciális igényű gyermekeket oktattak, nem a mostani korosztálynak tervezték az udvar nagyságát és kialakítását sem. Csupán két fűzfa ad árnyékot a csupasz udvaron, ahol sem homokozó, sem mászóka, csúszda, illetve egyéb sportolásra, játékra alkalmas tárgy, eszköz nincs a szűkös anyagi lehetőségek miatt.

Sajnos az épületben csak egy 4x5 méteres tornaszobát lehetett kialakítani, melyben az eszközök nagyon elhasználódtak. A meglévők sem elégítenek ki speciális igényeket, kevésbé hatékonyan fejlesztve a mozgáskoordinációt, egyensúlyérzéket, téri tájékozódást.

A speciális tagozaton ötös illetve hármas összevonásban tanulnak a gyerekek, akik többszörösen hátrányos helyzetben vannak.

Támogatásunkból beszerzett eszközök:

kerti fa játszótér, kanyar csúszda, beltéri mászófal, torna pad, zsámoly, billenő deszka, nyári sí kétszemélyes lépegető, gördülőeszköz pedál fogantyúval, egyesúlyozó tárcsa kapaszkódóval, billenő rács, csócsó asztal, buborékos útvesztő, bújócskacső, kormányhajtású autó, írás előkészítő táblák, alma fűzőcske

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon

Gyengénlátók Általános Iskolája, egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

Támogatás összege: 134 288 Ft
2011. 12. 05.

A közoktatás rendszerébe tartozó, országos felvételi körzetű gyógypedagógiai nevelésoktatási intézmény, tanköteles korú ép értelmű, illetve tanulásban akadályozott gyengénlátó gyermekek részére. Az intézmény a tanulók nappali rendszerű, általános iskolai oktatását, a tanulók kollégiumi ellátását, pedagógiai szakszolgálat feladatait (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, integrált oktatást segítő módszertani központ működtetése) és a pedagógiai szakmai szolgáltatás körébe tartozó feladatokat (mint: szaktanácsadás, tanulótájékoztató) látja el.

Az intézményben 124 gyengénlátó, aliglátó, halmozottan sérült gyereket, tanulót nevelünk, oktatunk. Tanulóink 48%-a hátrányos, 36 %-a halmozottan hátrányos helyzetű, 91 %-uk diákotthont is igénybe vesz. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünk az óvodás, általános iskolás és középiskolás gyengénlátó, aliglátó gyermekeket, fiatalokat, családjaikat és pedagógusaikat segíti. Az óvodás korú gyermekek számára rendszeres egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk, ahol képességeik fejlesztésével igyekszünk látássérülésükből, s esetenként egyéb társuló fogyatékosságukból fakadó hátrányaikat csökkenteni, az iskolakezdéshez szükséges készségeiket kialakítani. Szüleik, családtagjaik a foglalkozások alkalmával a fejlesztéssel és neveléssel kapcsolatos tanácsadást vehetnek igénybe, fejlesztő játékokat kölcsönözhetnek.

A budapesti általános iskolás tanulók számára heti rendszerességgel biztosítunk rehabilitációs foglalkozásokat, melyeken a képességfejlesztés mellett az egyéni igényeknek megfelelően speciális optikai segédeszközeik használatát, gépírást, nagyító- és beszélő szoftverek használatát, önálló- ill. fehér bottal való közlekedést tanulhatnak. Mindezekkel önálló életvitelük kialakítását, későbbi munkavállalási esélyeik növelését segítjük elő.

A középiskolás és a vidéken tanuló általános iskolás diákjaink részére egyéni igények szerint tömbösített rehabilitációs órákat tartunk. Ilyenkor az érintettek 4-5 napra beköltöznek diákotthonunkba, s napi 4-6 órában vesznek részt egyénre szabott rehabilitációs foglalkozásokon.

Az iskolás korosztály szülei és befogadó pedagógusai egyéni és szervezett formában szintén rendszeresen vehetnek részt tanácsadáson, eszköz-bemutatón ill. szimulációs gyakorlatokon.

Jelenleg 710 integráltan nevelkedő, tanuló gyengénlátó és aliglátó gyermekkel, családjával és befogadó intézményével tartunk kapcsolatot. Közülük 113 gyermek óvodás, 344 fő általános iskolás, 253-an középiskolai tanulmányaikat folytatják.

Támogatásunkból beszerzett eszközök:

tájékozódásra alkalmas holland üvegszálas fehérbotok

Gyengénlátók Általános Iskolája, egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
Gyengénlátók Általános Iskolája, egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
Gyengénlátók Általános Iskolája, egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
Több kép megjelenítése

Városi Önkormányzat Őriszentpéter Ellátó Szervezet

Támogatás összege: 196 000 Ft
2011. 12. 05.
Városi Önkormányzat Őriszentpéter Ellátó Szervezet
Városi Önkormányzat Őriszentpéter Ellátó Szervezet
Városi Önkormányzat Őriszentpéter Ellátó Szervezet
Több kép megjelenítése

Újpesti Általános Iskola és Egységesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat

Támogatás összege: 101 350 Ft
2011. 12. 05.

Intézményünk fő tevékenysége, hogy a IV. kerületben élő tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, és ép értelmű, különböző részképesség és magatartási problémákkal küzdő gyerekek nevelését és oktatását ellássa. Osztályaink kis létszámúak, de rendkívül heterogének. Iskolaotthonos rendszerben működünk, az osztálytanítók munkáját fejlesztők segítik. Iskolánkban mozgásterápia, zeneterápia és logopédiai ellátás egészíti ki a mindennapi tanulást.

Szeptembertől indult-sok év előkészítő munkájának eredményeképpen- a logopédiai osztály, mely tovább növelte a beszédterápiára szorulók számát.

Az osztály létrejöttének szükségessége is igazolja, hogy egyre több a beszédhibás, olvasási, írási zavarral küzdő gyerekek száma. Sok esetben ennek oka halláskárosodás vagy ép hallás mellett a beszéd észlelésének zavara áll.

Támogatásunkból beszerzett eszközök:

beszédhallás-ellenőrző készülék, tükör logopédiai terápiához, szintetizátor

Újpesti Általános Iskola és Egységesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat
Újpesti Általános Iskola és Egységesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat
Újpesti Általános Iskola és Egységesített Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Pedagógiai Szakszolgálat

Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

Támogatás összege: 1 000 000 Ft
2011. 12. 05.

Intézményünk közel húsz éve foglalkozik mozgásukban akadályozott és súlyosan, halmozottan sérült gyermekek habilitációjával, rehabilitációjával újszülött kortól egészen a felnőtt korral bezárólag, a konduktív pedagógia módszerével.

Igyekszünk komplex fejlesztést biztosítani a hozzánk járó gyermekek részére. A különböző foglalkozások alatt törekszünk arra, hogy képesek legyenek elemi mozgásformák elsajátítására, mint a kúszás, gurulás, felállás, állás, fogás-elengedés, önellátási feladatok, képesek legyenek a megtanult mozgásformát a nap folyamán minden helyzetben alkalmazni. Próbáljuk képessé tenni Őket az önálló hely- és helyzetváltoztatásra, a minél önállóbb életvitel elérésére. Feladatunk, hogy minél közelebb hozzuk őket a korosztályuknak megfelelő mozgás- és értelmi fejlettségben. Fontos célunk, hogy azok a gyermekek, akik az integrált oktatásban részt tudnak venni, azoknak a megfelelő intézményt megtaláljuk, felkészítsük Őket az önálló életvitelre, és tanulmányaik során a befogadó intézményt támogassuk szakmai tudásunkkal, valamint folyamatosan nyomon követjük a gyermekek fejlődését az utógondozás keretében. A fejlesztő munka mindig a családok bevonásával történik, figyelembe véve az aktuális kéréseket, segítve a mindennapi életben előforduló problémák kiküszöbölését, könnyebbé tételét.

A súlyos, halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében fontos, hogy törekedjünk már egészen kicsi kortól a mozgásminták tanítására, a korosztályi mozgás és értelmi szinthez való felzárkóztatásra. Kezdetben a szülőkkel szorosan együttműködve fejlesztjük a gyermekeket, megmutatva, hogy az otthoni mindennapi teendők során hogyan, milyen módon tudják gyermeküket a családi életbe bevonni, a rutinfeladatokat a gyermek bevonásával végezni, feldogozni a sérült gyermek okozta lelki fájdalmakat.

Intézményünk óvodás csoportjában a gyermek fejlesztése egész napos óvodai foglalkoztatás keretében történik. Ezzel segítjük a szülőket, hogy vissza tudjanak térni munkájukhoz, Ők is megvalósíthassák terveiket, ne szakadjanak el a „való világtól”. Sok programot szervezünk a gyermekeknek, illetve olyan programokat is, amiben az egész család együtt részt (pl.: ünnepségek, kirándulások, szülőknek előadások szervezése, stb.). Visszük a gyermekeket játszótérre, hogy az ott tartózkodó gyermekek és szülők is lássák, hogy ezek a gyermekek sem különböznek a saját gyermeküktől ugyanúgy igénylik és élvezik a játékot, mint kortársaik, ugyanúgy tudják használni a játékokat, de egy kicsit több segítséggel, látják ugyanazt a boldog mosolyt játék közben a fogyatékos gyermek arcán, és nem utolsó sorban a mi óvodásaink is látják a jó és megfelelő mozgásmintát és viselkedési normákat, valamint fejlődik a szocializációjuk is. Az ünnepségeinkre meghívunk többségi óvodásokat is, akik műsorral kedveskednek, és megfelelő mintát szolgáltatnak a sérült gyermekeknek. Ezzel elősegítjük, hogy a felnövekvő generáció már ne fordítsa félre a fejét, ha sérült embert lát, hanem megfogva kezét segítse. Bár intézményünk szegregált, mégis befogadó és nyitott a külvilág felé.

A mozgásfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az értelem és érzékszervek fejlesztésére is. Együttműködünk a társszakmában dolgozó pedagógusokkal (gyógypedagógus, logopédus, hallás-, látásfejlesztő, stb.), akik iránymutatásukkal segítik mindennapi munkánkat.

Támogatásunkból beszerzett eszköz:

állítógép

Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat
Több kép megjelenítése

FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona

Támogatás összege: 337 870 Ft
2011. 05. 27.
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona
FMÖ Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona
Több kép megjelenítése

Vác Város Önkormányzat Bölcsödék és Fogyatékosok Intézménye

Támogatás összege: 112 400 Ft
2011. 05. 27.
Vác Város Önkormányzat Bölcsödék és Fogyatékosok Intézménye
Vác Város Önkormányzat Bölcsödék és Fogyatékosok Intézménye
Vác Város Önkormányzat Bölcsödék és Fogyatékosok Intézménye
Több kép megjelenítése

Kenderes Város Önkormányzata

Támogatás összege: 347 500 Ft
2011. 05. 27.

A fotódokumentáció beérkezés alatt.

<<
<
28
>
>>
Összesen 31 oldal
BEZÁR

Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon,
 ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!

A felhőtlen mosolyokért dolgozunk

Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden rászoruló arcára mosolyt varázsolhatnánk, azonban mint minden alapítványnak, a mi működésünknek is megvannak a maga keretei.

Az elmúlt időszakban sok magánszemély fordult hozzánk segítségért, ám alapítványunk kizárólag gyermekkórházak, gyermekgondozó és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények által benyújtott pályázatok útján tud adományokat eljuttatni a segítségre szorulókhoz.

Köszönjük a megértést.

Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is sok gyermek mosolyához járulhatunk hozzá.

Hogyan segíthetek?

Vásároljon VICTORIA irodaszert, melyek értékesítéséből befolyó bevétel meghatározott részét az Alapítvány kapja!

A befizetett adója egy százalékáról rendelkező nyilatkozatában jelölje meg Alapítványunkat, mint támogatott intézményt!

VICTORIA A GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány adószáma: 18022933-1-13

Adományozzon tetszőleges összeget Alapítványunknak, melyről igazolást állítunk ki, hogy adókedvezményét érvényesíthesse!

Számlaszámunk: 12001008 - 01778979 – 00100007